Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Henvisning

Læs hvordan du som praktiserende læge henviser dine patienter til et forløb i Center for Diabetes.

I Center for Diabetes modtager vi alle borgere med type 2 diabetes eller hjertesygdomme i Københavns Kommune, som er omfattet af forløbsprogrammerne.

Du henviser lettest dine patienter til centeret via den dynamiske henvisning - i nogle lægesystemer også kaldet pakkehenvisning.

Når du bruger den dynamiske henvisning, er lokationsnummeret og sundhedstilbuddene altid opdateret.

Sådan bruger du den dynamiske henvisning:

1. --> Vælg ny henvisning
    --> Dynamisk henvisning
    --> Kommune forebyggelse

2. --> Vælg Sundhedstilbud
    --> Kommune – Diabetes
    --> Kommune – Hjertesygdom

3. --> Udfyld patientdata

Download Sundheds- og Omsorgsforvaltningens henvisningsguide, marts 2020 (PDF)