Header menu

Corona-virus:

Corona-virus påvirker fortsat en del tilbud og services, som er ændrede eller åbne med restriktioner. Læs mere på kk.dk/corona

Henvisning

Læs hvordan du som praktiserende læge henviser dine patienter til et forløb i Center for Diabetes.

Du henviser lettest dine patienter til centeret via den dynamiske henvisning - i nogle lægesystemer også kaldet pakkehenvisning.

Når du bruger den dynamiske henvisning, er lokationsnummeret og sundhedstilbuddene altid opdateret.

Sådan bruger du den dynamiske henvisning:

1. --> Vælg ny henvisning
    --> Dynamisk henvisning
    --> Kommune forebyggelse

2. --> Vælg Sundhedstilbud
    --> Kommune – Diabetes
    --> Kommune – Hjertesygdom

3. --> Udfyld patientdata

Download Sundheds- og Omsorgsforvaltningens henvisningsguide, marts 2020 (PDF)