Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Værdier og principper

I Center for Diabetes arbejder vi ud fra en række værdier og principper.

Værdier og principper i Center for Diabetes
 

1. Vi arbejder personcentreret og differentieret således, at det er borgerens behov og præferencer, der danner udgangspunkt for, hvordan forløb sammensættes.

2. Vi inddrager borgerne og andre brugere i så høj grad som muligt, for at få en større viden om og forståelse for hvilke indsatser, der er brug for hos den enkelte.

3. Vi arbejder ud fra evidensbaseret viden og praksis, og afprøver løbende nye indsatser, for at tilgodese borgernes behov.

4. Vi arbejder med at skabe varige forandringer og få forankret de nye erfaringer i borgernes hverdagsliv. Dette gør vi ved at arbejde kontinuerligt med borgerens individuelle målsætning og handleplan, og fx ved at inddrage træningstilbud i byens rum, for på den måde at forberede borgerne på de tilbud, der findes udenfor Center for Diabetes.

5. Vi samarbejder med Diabetesforeningen, Hjerteforeningen, hospitaler og praktiserende læger, forskningsenheder og civilsamfundet om at udvikle og skabe evidens samt med industrien for at udvikle nye redskaber, bl.a. digitale løsninger, som kan bruges i rehabiliteringsindsatsen.